|
Kategoria:

Przyczynkiem do dzisiejszego artykułu jest raport „infoDOK” opublikowany przez Związek Banków Polskich. Jego lektura pozwala ocenić sytuację w naszym kraju pod względem prób wyłudzeń kredytów.

Krótko o raporcie

InfoDOK jest publikowany kwartalnie na stronie zbp.pl – jest elementem społecznej kampanii informacyjnej Systemu „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”, organizowanej przez ZBP i niektóre banki. Idei patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a swój udział ma również Policja oraz Federacja Konsumentów.napis security bezpieczeństwo przy komputerze

Ile jest prób wyłudzeń kredytów?

Jeśli chodzi o 3 kwartał 2017 roku (nowszych danych nie ma jeszcze dostępnych) zarejestrowano 1756 prób wyłudzeń kredytów. Jest to liczba bardzo zbliżona do wcześniejszych okresów. Imponująca jest suma którą łącznie próbowano ukraść – to 130,5 miliona złotych.

Tak duża liczba jest spowodowana po części zwiększającym się udziałem prób wyłudzeń na wysokie kwoty. Jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę najbardziej zuchwałych prób wyłudzeń, każda przekraczała 2 miliony złotych, rekordowa próba kradzieży miała miejsce w województwie podlaskim i wyniosła 20 milionów złotych. Zdecydowanie najwięcej usiłowań wyłudzeń miało miejsce w województwie śląskim.

Pozytywne informacje?

Chociaż temat jest dość trudny i mało przyjemny, można znaleźć także optymistyczne akcenty. Takim jest przykładowo stale spadająca liczba prób posługiwania się cudzym dokumentem – jeszcze 15 lat temu odnotowano ponad 30 tysięcy takich zdarzeń, w 2016 roku ponad 3 razy mniej – 10 tysięcy.

Dokładne badania na temat wyłudzeń kredytów są prowadzone już niemal od 10 lat – od tego czasu udaremniono blisko 73 tysiące prób na łączną kwotę niemal 4 miliardów złotych.

Wnioski

Oczywiście idealną sytuacją byłby zupełny brak wyłudzeń, a wciąż codziennie jest podejmowanych 19 prób oszukania ludzi na kwotę 1,4 miliona złotych. Walczyć z tym można dwojako – z jednej strony bardzo istotne jest prowadzenie kampanii informacyjnych i wzajemne uświadamianie się na temat ochrony dokumentów tożsamości, z drugiej strony także walka organów państwowych z tym procederem. Nauka ochrony siebie i swoich finansów jest zwłaszcza istotna dla osób starszych, które są przeważnie łatwowierne i podatne na manipulacje oszustów.  

Jeśli kogoś interesuje ten temat, warto zajrzeć do pełnego raportu – https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/grudzien_2017/infodok.2017.07-09.wydanie.31.sklad.171204.gk.pdf Oprócz wielu danych statystycznych w przystępnej formie, jest opisanych również kilka historii prób wyłudzeń na podstawie prawdziwych przypadków.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.