|
Kategoria:

Z tematem pożyczenia nierozerwalnie jest związana sprawa zaległości. Jak wypadamy pod tym względem w szerszym kontekściem – ilu z nas ma problemy ze spłatą różnego rodzaju zobowiązań finansowych?

Co kwartał Biuro Informacji Kredytowej publikuje raport „InfoDług: Indeks Zaległych Płatności Polaków” w którym opisana jest sytuacja dłużników – przyjrzyjmy się jej bliżej.

Ilu z nas ma zaległe zobowiązania finansowe?

Tak zwany Indeks Zaległych Płatności Polaków w trzecim kwartale 2017 roku, wyniósł niemal 80 pkt, co oznacza, iż niecałe 8% z nas ma trudności z bieżącymi zobowiązania finansowymi.monety zamknięte w suwmiarce

Warto wyjaśnić w tym miejscu, jak liczony jest ten wskaźnik. Otóż składają się na niego dane z Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz baz Biura Informacji Kredytowej. Uwzględniane opóźnienie musi wynosić co najmniej 60 dni na kwotę minimum 200 złotych.

„Wachlarz” zadłużeń jest szeroki – to raty kredytów, pożyczek, rachunków za media, mandatów, kosztów sądowych czy alimentów. Warto dodać iż gdyby uwzględnić zadłużenia o terminie 30-60 dni (zgodnie ze zmianą ustawy o BIG wkrótce będzie można takie osoby wpisywać do bez dłużników), pojawiłoby się dodatkowo 200 000 zadłużonych.

Niepokojący jest fakt ciągłego wzrostu tego wskaźnika – dwa lata temu było to około 65 pkt, a rok temu niecałe 74 pkt.

Jak wygląda nasz dług?

Podstawowy podział to zobowiązania kredytowe i pozakredytowe: tych pierwszych jest połowę mniej, natomiast ich sumy są mniej więcej równe i wynoszą około 30 miliardów złotych. Oczywiście pewna grupa osób (niecałe pół miliona) ma jednocześnie zaległe zobowiązania kredytowe i pozakredytowe.

Bardzo interesujący jest podział osób zadłużonych pod względem miejsca zamieszkania. Widać wyraźnie, iż w zachodnich województwach jest znacznie więcej dłużników niż na wschodzie. Linia podziału odzwierciedla rozróżnienie na Polskę A i B. Najwięcej osób zalegających ze spłatą zobowiązań jest w województwie lubuskim (105 na 1000 dorosłych), najmniej w podkarpackim (43 na 1000 dorosłych).

Co z tym zrobić?

Można sprawę rozpatrywać w kategoriach społecznych lub indywidualnych. W tym pierwszym aspekcie będzie można podać różne działania takie jak kampanie informacyjne, czy edukacja finansowa, wymagające osobnego podejścia i przeanalizowania. Natomiast sytuacja jednej konkretnej zadłużonej osoby również nie jest prosta, pomocna być może będzie lektura ostatniego artykułu dotyczącego spirali długów.

Dokładne dane i pełny raport można zobaczyć na stronie BIK: https://media.bik.pl/publikacje/read/376421/infodlug-indeks-zaleglych-platnosci-polakow-listopad-2017

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.