|
Kategoria:

Czytanie umowy (w tym umowy pożyczki) kojarzy się większości osób z długim i żmudnym zajęciem. Jednak nie taki diabeł straszny jak go malują, a lektura tego dokumentu przez pożyczkobiorcę jest bardzo istotna. Co zawiera umowa chwilówki? Zobaczmy na przykładzie serwisu pożyczkowego Vivus.

Czy muszę czytać umowę pożyczki, co mi to da?

Odpowiadając na pytanie dotyczące obowiązku przeczytania umowy, oczywiście nikt nas do tego nie zmusi – jednak decydując się na zobowiązanie potwierdzamy zaznajomienie się z warunkami umowy pożyczki. Korzyści z przeczytania umowy są dość wymierne i oczywiste – przede wszystkim wiemy dokładnie na jakich warunkach zaciągamy pożyczkę.

To prawda iż umowa pożyczki zazwyczaj nie jest krótka, a jej przeczytanie wydaje się jeszcze trudniejsze w obecnych czasach, gdy mamy tendencję do skanowania tekstów. W przypadku Vivusa, cały dokument zajmuje 5 stron A4, jednak jest zredagowany dość małą czcionką, co sprawia że trzeba poświęcić trochę czasu na jego lekturę.umowa pożyczki w Vivus

Co znajdziemy w umowie chwilówki?

Sprawdźmy krok po kroku na przykładzie chwilówek Vivus co zawiera umowa pożyczki. Zazwyczaj taki dokument jest udostępniany na stronie internetowej firmy w formacie PDF lub innym, pozwalającym na zapisanie/drukowanie.

Czytanie umowy chwilówki ułatwia jej podział na rozdziały opisujące różne aspekty pożyczki. W przypadku Vivusa takich rozdziałów mamy 14, które są poprzedzone standardową formułą o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy konkretnymi stronami (pożyczkodawca i pożyczkobiorca) oraz mini-tabelami dotyczącymi podstawowych warunków pożyczki.

Przejdźmy jednak do rozdziałów:

 • Postanowienia ogólne – pierwszy rozdział można uznać jako zbiór definicji – definiowane i wyjaśniane są tutaj różne pojęcia używane w dalszej części umowy;
 • Przedmiot Umowy i czas trwania Umowy – są tutaj określone podstawy dotyczące tego, czym jest pożyczka i jak wygląda proces jej udzielenia;
 • Warunki przyznawania Pożyczek – wymienione istotne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby klient otrzymał pozytywną decyzję (np. odpowiedni wiek, pozytywna ocena zdolności kredytowej);
 • Utworzenie Profilu Klienta na Stronie Internetowej – opis procedury utworzenia konta klienta i jego weryfikacji (przelew 1 grosza);
 • Informacja o Pożyczce – obowiązki informacyjne dotyczące umowy pożyczki, zarówno po stronie pożyczkodawcy (między innymi wydanie decyzji i poinformowanie klienta, przesłanie odpowiednich dokumentów na email), jak i pożyczkobiorcy (odesłanie podpisanej umowy);
 • Koszty związane z udzieleniem Pożyczki – krótkie wypunktowanie rodzajów kosztów które mogą wystąpić w związku z umową pożyczki;
 • Zasady i terminy zwrotu Pożyczki – bardzo krótki, ale ważny rozdział, informujący przede wszystkim o tym iż pożyczkę trzeba spłacić w określonym terminie, na odpowiedni rachunek bankowy, wpisując właściwy tytuł przelewu;
 • Wcześniejsza spłata Pożyczki – krótki opis prawa pożyczkobiorcy do wcześniejszego uregulowania zobowiązania i wynikającego z niego potencjalnego obniżenia kosztów;
 • Opóźnienie w spłacie Pożyczki – opis sytuacji odwrotnej – opis działań które podejmie pożyczkobiorca, gdy chwilówka nie zostanie spłacona na czas;
 • Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki – pożyczkobiorca może uzyskać w Vivusie przedłużenie pierwotnego terminu spłaty na określonych tutaj warunkach;
 • Prawo odstąpienia – opis prawa odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni. Więcej o takim przywileju tutaj;
 • Wypowiedzenie Umowy – opis wypowiedzenia umowy, które jednak nie wpływa w żadnym stopniu na istniejący już obowiązek pożyczkobiorcy dotyczący spłaty zaciągniętej pożyczki;
 • Reklamacje/Pozasądowe rozstrzyganie sporów – kwestia prawnych możliwości rozstrzygania sporów i reklamacji;
 • Postanowienia końcowe – pozostałe informacje dotyczące umowy.

Do umowy są dołączone dwa załączniki (Tabela innych pozostałych niż wskazane w Umowie opłat i prowizji oraz formularz odstąpienia od umowy) stanowiące 6 stronę.

Dlaczego nie chce nam się czytać umowy?

Niechęć do lektury umowy jest podyktowana zazwyczaj: brakiem czasu, uznaniem że nie ma tam nic istotnego o czym już nie wiemy, lub założeniem że i tak nie zrozumiemy różnych sformułowań w niej zawartych. Jednak faktyczna lektura takiego dokumentu może przynieść inne konkluzje:

 • umowa nie jest napisane skomplikowanym językiem;
 • umowa nie jest tak długa, a kolejność zamieszczonych w niej treści jest logiczna, co ułatwia jej zrozumienie;
 • po przeczytaniu umowy pozbywamy się większości lub nawet wszystkich wątpliwości/pytań dotyczących obowiązujących zasad.

Krótko podsumowując – warto.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.